Galéria

Aktualizované k 13.01.2021

"""  IBV DOKONČENÁ """

:-)

ELEKTRINA - prípojky, uličné osvetlenie """ SKOLAUDOVANÉ"""

KANALIZÁCIA """ SKOLAUDOVANÉ """

Voda - čakáme na kolaudáciu (vštky dokumenty odovzdané) - z dôvodu COVID opatreniam sa termin kolaudácie o niečo posunul ako sme plánovali

PRÍJAZDOVÁ CESTA - čakáme na kolaudáciu (vštky dokumenty odovzdané) - z dôvodu COVID opatreniam sa termin kolaudácie o niečo posunul ako sme plánovali

Dokončený chodník, dopravné značenie, terénne úpravy pozemkov, osadené elektrické skrinky pri každom pozemku ...

Pri výstavbe sa myslelo aj do budúcna. Pri každom pozemku je aj predpríprava na optickú sieť.